DISECTANDO / SECIRANJENe čekajte dok se desi, dešava se dok čekate.

UTOPIJSKI ŽIVOT, ISPITAN IZ EKSPEKCIJE
NJEGOVIH KONSTATNIH SMRTI

Seciranje započinje propitivanjem života kao proces, putovanja unutar mesa i uma, primirja sа unutrašnjim telom i alegorijom smrti koja se događa zajedno sa životom. Um spekuliše sa duhom ili dušom, nešto što ,,mobiliše“ telo, nešto što nas ljude i individue čini u suštini. Ali šta je duhovnije od kože i duše kao i od krvi i mesa?

Seciranje је čin pažljivog ispitivanja tela i njegovog organskog, mentalnog i energetskog sadržaja. To jе proces izlaganja i raspolaganja, duboki rez u psihu i njenim umetnostima, gde je telo duhovni završetak u svetu gde je ideal formiran i predstavlja prvu i poslednju realnost.

Realnost je skulptura u ovom procesu disekcije, koliko je fantastično i jadno poštovanje našeg tela? Koliko se jadan um vraća u telo, jer živi po svojoj volji i različit? Cilj je da se očisti telo što je više moguće od njegovog čovečanstva, ostavljajući ga devičanskim i ljudsko i životinjsko. Ovo je nagonska i kanibalistička potraga za ulaskom unutar tela i izazivanja tečnosti, zajedno sa tkivom, ćelijama, mesom i kostima da ,,jedu“ kako telo i istraje.

Solo eksperimentalni savremeni ples
Trajanje: 21 minuta
Režija, kreacija i interpretacija: Jennifer Caro Castrillon
Originalna muzika: Carlos Romero
Umetnost: Juan Pablo Beltran, Jennifer Caro